Welkom

Welkom

Wij zijn 7 leerlingen uit het eerste jaar Orthopedagogie in Vives Kortrijk. Voor het vak informatievaardigheden moeten wij een SADAN-opdracht maken (Sociaal-Agogische Digitale Analoge Naslag). Dit is een theoretisch en praktisch systeem omtrent het opzoeken, evalueren en verwerken van informatie. Voor deze opdracht moesten we een thema kiezen om rond te werken.
Wij kozen voor het thema 'verstandelijke beperkingen', in de volksmond ook wel eens mentale/verstandelijke handicap genoemd. Wij kozen voor dit onderwerp omdat het sterk aansluit bij onze studierichting.

In onze wiki kan je de basisteksten vinden die we hanteerden om deze opdracht te maken, een voorstelling van onszelf en uiteraard dit welkomstwoord.

Hopelijk kunnen we jullie boeien met ons thema, onze teksten en onze uitwerking van het thema!